mobirise.com

SEJARAH SEPINTAS LALU

DPMM/ DPMM Negeri Johor
 • 1952

  1. Penubuhan

  DPMM Negeri Johor 

 • 1956

  2. Penggabungan DPMM Negeri di peringkat kebangsaan. 

  Gabungan Dewan-Dewan Perniagaan Melayu SeMalaya (GDPMM)

 • 1970

  3. Penggabungan semua DPMM negeri termasuk Singapura

  217,631 peniaga Melayu mendaftar menjadi ahli

 • 17 Ogos  1973

  4. Pertukaan nama "Gabongan"kepada "Dewan"

  DPMMM menjadi Dewab Pusat dengan cawangan di setiap negeri.

 • 11 Februari 1974

  5. Penukaran nama diluluskan

  oleh  Pendaftar Pertubuhan Malaysia mengikut Fasal 11 Akta Pertubuhan Malaysia

 • 21 Oktober 1978

  6. Kemasukan persatuan dan pertubuhan peniaga Melayu

  sebagai ahli bergabung dipersetujui dalam Mesyuarat Agung Khas.

 • 26 April 1979

  7. Penerimaan ahli bergabung  diluluskan Pejabat Pendaftar Pertubuhan Malaysia

  Ahli bergabung terdiri dari perasatuan dan dewan-dewan setiap negeri di Semenanjung Malaysia. 

 • 1994

  8. Di bawah kepimpinan tokoh korporat pertama Tan Sri Azmi Wan Hamzah

  Perubahan struktur dari segi pertukaran nama DPPMMM kepada DPMM dan pindaan perlembagaan.

 • 13 May 1994

  9. Perlembagaan dan  Perintah Peraturan baru diluluskan 

  oleh Pendaftar Pertubuhan Malaysia.

KINI, ALHAMDULILLAH