Mobirise

Title with Solid Background Color


PENUBUHAN YAYASAN DEWAN PERNIAGAAN MELAYU JOHOR

Penubuhan Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Johor bermula apabila satu kertas kerja dibentangkan pada Mesyuarat Agung Tahunan 1990 setelah meneliti harta-harta dan kewangan milik DPMM Negeri Johor dan Anak Syarikat termasuklah saham dan asset tetap. Justeru DEWAN sebagai sebuah badan khidmat dan semua keuntungan pelaburanya untuk kemajuan ahli dan masyarakat, maka dicadangkan DEWAN menubuhkan satu badan yayasan yang berdaftar dengan tanggungan terhad (limited by guarantee) di bawah Akta Syarikat Tahun 1965 dengan nama YAYASAN DEWAN PERNIAGAAN MELAYU JOHOR .

Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Johor telah ditubuhkan pada 12 Oktober 1993 di bawah Akta Syarikat 1965. Sebagai sebuah Yayasan, pengurusannya dikendalikan oleh satu Lembaga Pemegang Amanah (Board of Trustees) yang dilantik di kalangan individu yang bersesuaian. Ahli Lembaga Pemegang Amanah YDPMJ yang pertama dilantik ketika itu (tahun 1993) terdiri dari Ahli Jawatankuasa Tadbir DPMM Negeri Johor, tokoh-tokoh terkemuka dari sektor korporat, institusi pendidikan tinggi, agensi kerajaan dan perseorangan seperti berikut:-

YM Datuk (Dr) Syed Ali Alattas – Yang Dipertua DPMM Negeri Johor Merangkap Naib Presiden DPMM

Ir Tuan Syed Saruat Nasim Syed Osman – Timbalan Yang Dipertua DPMM Negeri Johor

Encik Azman Haji Jaffar- Naib Yang Dipertua DPMM Negeri Johor

YB. Dato’ Bahari Haron- Wakil Kerajaan Negeri Johor

Dr. Ahmad Yasin Md. Said- Ahli Biasa DPMM Negeri Johor

YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Arshad Ayub

YBhg. Dato’ Dr. Usman Awang

YM Tuan Syed Ahmad Jamal 

YB Senator Jeneral (B) Tan Sri Ghazali Dato’ Mohd Seth

YBhg. Professor Madya Omar Munir

YBhg. Professor Dr. Syed Farid Alattas 

YBhg. Dato’ Yusoff Haji Nasir

Tuan Syed Saruat Nasim Bin Syed Osman

Dr. Maimunah Bt Mohd. Said

AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH YAYASAN DEWAN PERNIAGAAN MELAYU JOHOR TERKINI

Pengerusi : YM Datuk (Dr) Syed Ali Alattas

Ahli Lembaga Pemegang Amanah :


         1) Tuan Haji Syed Salim B. Syed Mohamed

         2) Ir Tuan Haji Taquddin @ Mohd Raus B. Ibrahim

         3) Tuan Haji Zaharey B. Jusoh

         4) Tuan Haji Hashim B. Haron

         5) YBhg. Datin Paduka Hajjah Norsiah Bt. Haron  

         6) En. Muhammed Farhan Bin Basheer Ahamed

         7) Puan Marsilayuhaini Bt Baharuddin

Antara Aktiviti-Aktiviti Yayasan Dewan Perniagaan  Melayu Johor (YDPMJ)